ร่วมเรียนรู้หลักการแนวทาง ตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลกจาก Knowledge Associates International, UK และเรียนรู้กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจาก Knowledge Associates Japan

Key Topics
Morning

ISO 30401 (2018) : Highlights and Requirements

  • Knowledge Management Systems
  • Key Requirements of ISO 30401 

Workshop: Mini-Assessment for ISO 30401 Implementation Readiness

  • Effective Application of ISO 30401
  • Key Success Factors

Mr. Ron Young
Afternoon
Workshop: Assessment Analysis and Discussion on Gaps Closure Actions
Mr. Ron Young 
KM in the Age of Innovation

  • Trends, Opportunities and Challenges
  • Case Studies from Japan

Mr. Naoki Ogiwara
Exchange Views and Q&A
Mr. Ron Young, Mr. Naoki Ogiwara และ ดร.บุญดี บุญญากิจ
(All sessions will be conducted in English with Thai summary)

  • เหมาะสำหรับผู้บริหาร Chief Knowledge Officer และ KM Responsible Person
  • เพื่อประสิทธิภาพ องค์กร​ควรพิจารณาส่งบุคลากร​ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน

Date/Time: วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: จามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 9,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย Free-flow Coffee Break และอาหารกลางวัน)

สมัคร 2 คนขึ้นไป เหลือ 8,500 บาท/คน
สมัครก่อน 14 มิถุนายน 2562 ได้รับส่วนลดเพิ่ม 20%

*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

Contact
คุณวีรินทร์
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 084-639-4299

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th​​​​​​​