สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่นได้จัดงาน TRIS Academy Sharing ครั้งที่ 5 หัวข้อ “พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Human Capital Development: Key Enabler of Digital Transformation)” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดการทุนมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ โดยวิทยากรที่มาร่วมแบ่งปัน คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สายงานที่ปรึกษา และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ
 

view - 211