สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรการวางแผนนำเสนอแบบมืออาชีพ (Perfect Presentation Planning) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม ปทุมวัน โดยวิทยากรคุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 127