เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าร่วมพิธีการประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 โดย รางวัล Highlight ของงาน คือ Best CEO ได้แก่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ด้านนายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมสำหรับ บจ. ใน mai และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award)
โดย ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และประมวลผลข้อมูลรางวัลทุกประเภทรางวัลตลอดมาตั้งแต่ SET Awards 2008
รายละเอียดรางวัลอื่นๆ ดูได้จาก www.set.or.th/setawards

view - 145