News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม Social Value Thailand Forum 2018

September 5, 2018

Social Value Thailand ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Social Value Thailand Forum 2018 ให้กับสมาชิกที่สนใจโดยพบกับกูรูผู้ปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการประเมินและขยายผลลัพธ์สังคม พร้อม special session แลกเปลี่ยน ปรึกษาแนวคิดกับ Dr.Adam Richards จาก Social Value International เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส