News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการออกแบบสไลด์เพื่อการนำเสนอ (Smart Presentation Design)

August 16, 2018

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบสไลด์เพื่อการนำเสนอ  (Smart Presentation Design) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ โดยวิทยากรที่ปรึกษา คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น