News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม Credit Spotlight On Thailand: The Link To Continental Southeast Asia

February 22, 2018

งานสัมมนา "Credit Spotlight On Thailand: The Link To Continental Southeast Asia" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมกับ S&P Global Ratings เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ

การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สถาบันจัดอันดับเครดิตทั้ง 2 แห่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่ S&P Global Ratings เข้าถือหุ้น 49% ในบริษัท ทริสเรทติ้ง ซึ่งจะเป็นเวทีให้นักวิเคราะห์และนักวิจัยของสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้ง 2 แห่งได้ถ่ายทอดมุมมองด้านเศรษฐกิจและเครดิต