News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of Eco-Efficiency) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

January 21, 2019

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The Concept of  Eco-Efficiency) ให้กับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน Eco-Efficiency คุณวรรณฤดี มันโยทัย รองผู้อำนวยการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. จิตติ มังคละศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคุณอธิวัตร จิรจริยาเวช นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)