#
ภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
#
ภาพกิจกรรม Credit Spotlight On Thailand: The Link To Continental Southeast Asia
#
ภาพกิจกรรม การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
#
ภาพกิจกรรม NIA and Future Look with Risk Management
#
ภาพกิจกรรม TRIS Academy Sharing#4: หลักการทำงานด้วยความสุข (Work with Joy)
#
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
#
ภาพกิจกรรม Social Value Thailand Forum 2017
#
ภาพกิจกรรม TRIS Academy Sharing#3: การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมดิจิทัล (Smart Learning in The Digital Society)
#
CEO จาก PTG คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (SET) 2 ปีซ้อน และ SAPPE คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ใน SET Awards 2017